معاون بازسازی بنیاد مسکن:

اعطای تسهیلات بلا عوض برای تخریب بافت فرسوده

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور گفت: روستائیان برای تخریب بافت فرسوده تسهیلات بلاعوض دریافت خواهند کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات