استاندار اصفهان به دستگاه های اجرایی استان التیماتوم داد؛

فرصت یک هفته‌ای ارائه نقطه نظر پیرامون طرح تکافو/نرخ بیکاری اصفهان ۲.۲ درصد بالاتر از کشور

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان در سال ۹۵، ۱۴.۶ درصد و ۲.۲ درصد بالاتر از کشور بوده است، گفت:دستگاه های اجرایی استان باید طی یک هفته آینده نقطه نظرات خود را پیرامون طرح تکاپو برای جمع بندی نهایی اعلام کنند.

آخرین اخبار