معاون اداری مالی شهرداری اصفهان:

۳ میلیون و ۳۰۰ هزار “اصکارت” در اختیار شهروندان است

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار “اصکارت” برای تسهیل داد و ستدهای خرد در زمینه حمل و نقل عمومی اصفهان، در دسترس شهروندان این شهر قرارگرفته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان:

اشتغال مردم در روستاهای استان اصفهان تسهیل می‌شود

مدیرکل دفتر روستایی استانداری با اشاره به اهمیت تسهیل اشتغال در روستا اصفهان گفت: بر اساس سیاست‌های دولت، در صورتی که شغل‌های مناسب در روستاها ایجاد شود، دولت در این زمینه، ۳ برابر آورده مردم هزینه می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات