همسر شهيد قاضي‌خاني:

2 فرزندمان را پنهان كرد تا مجوز اعزام بگيرد!

بعد از شهادتش وقتي از سپاه به منزل‌مان آمدند براي سركشي و عرض تسليت، يكي از مسئولان مي‌گفت براي ما خيلي تعجب‌آور است كه ايشان چطور با سه فرزند اجازه رفتن گرفته. گويا مهدي در كپي شناسنامه‌اش دست برده بود و سه فرزندمان را تبديل به يكي كرده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات