مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی عنوان کرد؛

مهم ترین کاربردهای تست تشخیص سریع کووید ۱۹

مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد کاربرد تست های تشخیص سریع، نکاتی را متذکر شد.

آخرین اخبار

تبلیغات