رييس سازمان نظام پزشكى گفت:

تکذیب کشف واکسن سرطان/مردم به تبلیغات درمان سرطان توجه نکنند

رييس سازمان نظام پزشكى از مردم خواست تا به تبليغات درمان سرطان توجه نكرده و فقط به وزارت بهداشت اعتماد كنند.

آخرین اخبار