آغاز فاز نخست تست انسانی واکسن ایرانی کرونا/ برای ثبت نام با 4030 تماس بگیرید

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: با توجه به کسب مجوز وزارت بهداشت و طی مراحل موفق تست، از امروز ثبت‌نام افرادی که تمایل به مشارکت در مرحله تست نهایی واکسن ایرانی کرونا را دارند آغاز می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات