تزریق واکسن کرونا در سمیرم آغاز شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم گفت: تزریق واکسن کرونا به ده نفر از پرسنل بیمارستان ‏سید الشهدا سمیرم آغاز شد

آخرین اخبار

تبلیغات