کاهش اکثریت یهودی در سرزمین‌های اشغالی

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی نوشت یک مؤسسه هشدار داده است به زودی سرزمین‌های اشغالی اکثریت یهودی خود را از دست خواهد داد.

آخرین اخبار

تبلیغات