جوانی:

بیش از هزار مرکز تولید تیرچه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد

کارشناس صنایع ساختمانی اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: بیش از هزار مرکز تولید تیرچه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد که تنها ۶۰ واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد است.

آخرین اخبار