به توصیه پزشکان؛

موانع جذب آهن در بدن کدام است؟

آهن یک ویتامین ضروری برای بدن بوده که مسئول حمل اکسیژن در سرتاسر بدن است. کمبود آهن زمانی اتفاق می افتد که سلول های قرمز خون حاوی مقدار کافی آهن نباشد.

آخرین اخبار