از پایی که جا ماند تا ایمانی که مستحکم شد / ترکش‌هایی که حالا عضو ثابت بدن جانبازان شدند

هفته دفاع مقدس بهانه‌ای می‌شود تا یادی کنیم از کسانی که تمام روزهای سال را باید به نام صبر و استقامت آنها نام‌گذاری کرد.

آخرین اخبار