امام‌جمعه اصفهان:

امروز نیاز به فهم، عمل و ترویج قرآن داریم

امام‌جمعه اصفهان گفت: در مسأله عبادت، بالاترین عبادت نماز است و بعد از آن قرآن است، امروز نیاز جامعه ما فهم قرآن، عمل به قرآن و ترویج قرآن است.

آخرین اخبار

تبلیغات