کتاب «آئین‌نامه آداب پهلوانی» در اصفهان رونمایی شد

کتاب «آئین‌نامه آداب پهلوانی» که با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی توسط طلوع‌کیان رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای نوشته شده، با حمایت موسسه علی‌ابن ابیطالب در اصفهان رونمایی شد.

آخرین اخبار