فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد

تشکیل واحدهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از تشکیل واحدهای گشتی سیار ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با استفاده از بانوان مجرب مرکز مشاوره این فرماندهی خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات