حمایت تمام قد رسانه های ضدانقلاب از «قمه‌زنی»

اقدام تازه تشیع انگلیسی و صدای آمریکا برای تبلیغ قمه زنی + عکس

محمدرضا هدایتی که از میهمانان ثابت صدای آمریکا است، به کمک بازوی رسانه‌ای غرب تمام همت خود را برای گسترش بدعت قمه زنی به کار گرفته است.

آخرین اخبار