زگهواره تا گور با انگلیسی؛

برنامه‌ریزی آمریکا برای گسترش زبان انگلیسی در جهان + اسناد

نگاهی به ساختار وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که این وزارت‌خانه دفتر ویژه‌ای را برای ترویج زبان انگلیسی با ابزارهای متنوع برای سنین مختلف در جهان اختصاص داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات