مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خبر داد

کاهش 4 درصدی آمار سزارین در سال 95

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: آمار سزارین در استان در سال 95 به نسبت سال قبل از آن با کاهش مواجه شد که این اتفاق با با بهره‌گیری از تجارب و مهارت کادر مامایی به وقوع پیوست.

آخرین اخبار

تبلیغات