استاد حوزه و دانشگاه:

تبلیغات سنگین رسانه های دشمن برای ترویج بی حجابی/ تجمع «عفاف و حجاب»بهترین امر به معروف در جامعه است

استاد و کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه تجمع عفاف و حجاب بهترین راه برای امربه معروف و نهی از منکر عفاف در جامعه است، گفت: در بسیاری از موارد تاثیر این حرکت ها به مراتب بیشتر و فراگیرتر از صحبت کردن در مورد عفاف و حجاب است.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی بخش بن رود:

دشمن با اجرای پروژه نفوذ، جوانان را به سراشیبی بی عفتی می کشاند

حجت الاسلام هاشمی گفت: امروز دشمن با اجرای پروژه خطرناک نفوذ درصدد سوق دادن جوانان به سوی سراشیبی خطرناک بی عفتی، بی بند و باری و ترویج فساد در جامعه است.

آخرین اخبار