فرماندهی انتظامی استان اصفهان

مأموریت پلیس همه‌اش امر به معروف و نهی از منکر است

فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: مأموریت نیروی انتظامی همه‌اش امر به معروف و نهی از منکر است.

آخرین اخبار

تبلیغات