اقامه نماز، راهکاری بسیار موثر برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا

دبیرستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: اقامه نماز، راهکاری بسیار موثر برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشوراست.

مسئول برگزاری کلاس های ترویج گفت:

استقبال مردم اسلام آباد از کلاس های ترویج بی نظیر بود

مسئول برگزاری کلاس های ترویج گفت: کلاس های ترویج بر اساس نیاز سنجی مردم روستای اسلام آباد متناسب با شرایط خشکسالی در منطقه برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات