عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

آمریکا با ترور سردار شهید سلیمانی احمقانه‌ترین اقدام را انجام داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکا با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی احمقانه ترین اقدام را انجام داد.

آخرین اخبار