دفتر حافظ منافع ایران در مصر خطاب به کشور‌های عربی:

خود را در برابر دشمن واقعی خلع سلاح نکنید

دفتر حافظ منافع ایران در مصر خطاب به کشور‌های عربی تاکید کرد: خود را در برابر دشمن واقعی خلع سلاح نکنید.

آخرین اخبار

تبلیغات