جنایتی تازه از تروریست های سوریه

عکس/ بیرون کشیدن بدن شیخ عجمان از قبر

شیخ عجمان الحدید از مشهورترین علمای دینی در شهر حلب است و همه مذاهب اسلامی به وی احترام می گذارند.

آخرین اخبار

تبلیغات