مجیدی: تروریستهای پاریس، نام اسلام را به سرقت برده‌اند

مجید مجیدی قبل از نمایش فیلمش در جشنواره بین المللی هنر سینماتوگرافی «کمراایمیج» با محکوم کردن اقدامات داعش گفت:امروز گروه تندرویی به اسم داعش جنایت میکند و اسم اسلام را به سرقت بردند، در حالی که این حرکتهای رادیکال و خشن هیچ نسبتی با دین ما ندارد.

آخرین اخبار