داعش پرچم خود را در اروپا به اهتزاز درآورد

پایگاه خبری آمریکایی هشدار داد برخی طرفداران گروه ترویستی داعش در کشورهای مختلف اروپا در حال کسب حامی هستند.

آخرین اخبار