پدیده جنایتکارانه «اسیدپاشی» مصداق اقدام تروریستی/ انگیزه‌های اسیدپاشان تاکنون چه بوده است؟

اسید، مایعی است که در کشور ما به راحتی در دسترس قرار می‌گیرد و قوانین موجود هم قدرت بازدارندگی را ندارند. به همین دلیل سالانه شاهد چند قربانی اسیدپاشی هستیم که اغلب به دلیل خصومت‌های شخصی صورت می‌گیرد.

آخرین اخبار