مشکل کم فشاری آب بافت قدیم ورزنه برطرف خواهد شد

فرسودگی زیاد لوله های آب موجب بروز مشکلات کم فشاری و قطعی آب بافت قدیم بود.

آخرین اخبار

تبلیغات