گزارش/

سیستم ترمز عقب خودرو در ایران ساخته شد

ایران با افزایش خدمات مهندسی، قصد ساخت یکی از سیستم‌های برقی جداگانه خودرو را کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات