وزیر ورزش و جوانان:

رفع مشکلات ورزش اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد

وزیر ورزش و جوانان گفت: شأن ورزش اصفهان باید بسیار بالاتر از وضعیت فعلیبوده و اصفهان در ورزش نیز باید نصف جهان باشد و رفع مشکلات ورزش اصفهان باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اصفهان:

برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر اصفهان, پژوهش محور اجرا شود

استاندار اصفهان گفت: بایستی پژوهش‌های کاربردی و مطالعات عمیقی درباره مبارزه با مواد مخدر صورت پذیرد و پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، اولویت‌های پژوهشی خود را به راهکارهای مقابله با این پدیده شوم اختصاص دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات