متخصص طب سنتی

استرس مهم ترین علت ترش کردن معده است

عادات غذایی ناصحیح و زندگی ماشینی باعث شده تا استرس و ذهن آشفته مانع از هضم درست غذا و معده سالم شود.

آخرین اخبار

تبلیغات