طلاق هایی با طعم مجازی!/ سردی خانه های که ساز جدایی کوک کرده اند

برخی کارشناسان معتقدند استفاده از فضای مجازی به خودی خود نمی‌تواند سبب آسیب به خانواده شود، زیرا شخصی که به همسرش خیانت می‌کند یا به بازدید از سایت‌های مبتذل اعتیاد پیدا کرده پیش از همه گیر شدن فضای مجازی نیز به این رفتارها دست می‌زده…

آخرین اخبار

تبلیغات