روایتی از بیست و پنج سال نام گذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب + جدول

یکی از روش‌های ترسیم سیاست‌های کلی نظام و جهت‌گیری کشور که بر عهده مقام معظم رهبری است، نام گذاری سال‌ها است، نام‌هایی که با بررسی آن‌ها می‌توانیم تا حدودی با نیازهای کشور در سال‌های مختلف، با خبر شویم.

آخرین اخبار

تبلیغات