استاندار اصفهان:

مجوز احداث بندر خشک اصفهان در سفر رئیس جمهور گرفته شود

استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان کمترین اتکا را به بودجه‌های دولتی دارد، گفت: مجوز احداث بندر خشک اصفهان باید در سفر رئیس جمهور گرفته شود.

آخرین اخبار

تبلیغات