رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا:

تردد بدون گذرنامه امکانپذیر نیست/باز بودن مرزها به صورت ۲۴ ساعته و کنترل گذرنامه در کمتر از یک دقیقه

رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت ناجا در مورد آمار گذرنامه صادر شده، افزایش ۳۵ درصدی صدور گذرنامه، افزایش ساعات کاری دوایر گذرنامه و دفاتر پلیس+۱۰، کنترل گذرنامه در کسری از دقیقه و باز بودن ۲۴ ساعته مرزها خبر داد.

آخرین اخبار