حدادعادل:

ترجمه قرآن باید یک گام از زبان روز بالاتر باشد

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ترجمه قرآن باید به زبان روز باشد اما در عین حال انتظار می‌رود که ترجمه کتاب مقدس دارای فخامت و یک گام از زبان روز بالاتر باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات