سردار شمشیری در اصفهان:

تربیت نیروهای ارزشی و انقلابی دغدغه سردار فولادگر بود

مشاور دستیار فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح تاکید کرد: آن مهاجر الی الله خود را در قالب های سازمانی و اداری حبس نکرد و در عرصه های عمومی و اجتماعی هم حضور داشت و انسانی خدوم، مخلص، صبور و مانوس با قرآن بود.

آخرین اخبار