کارشناس مسائل استراتژیک

روح حاکم بر انیمیشن باب اسفنجی تربیت لیبرالیسم است/ نیروهای انقلابی باید کار اقتصادی یاد بگیرند

کارشناس مسائل استراتژیک گفت: روح حاکم بر انیمیشن باب اسفنجی تربیت کودکان با تفکر لیبرالیسم است، 7 گناه کبیره مسیحیت در قالب 7 شخصیت اصلی این انیمیشن آمده است، در خانواده سیمون‌ها و شیرشاه نیز همین‌طور است، این مسأله روی ناخودآگاه کودک اثر می‌گذارد و او فقط همین 7 گناه را بد می‌داند.

آخرین اخبار

تبلیغات