والدین بخوانید؛

در تربیت فرزندان این نکات را به خاطر بسپاریم

ناز پرورده و بی مسئولیت بار آوردن کودکان مهارت های اجتماعی آنها را کاهش می دهد.

گزارش؛

پشت پرده عصبانیت سرویس های بیگانه از “عنکبوت 2″/ ماجرای عکس های میلیونی برای جذب لایک!

اگرچه برخی از صاحبان صفحات در اینستاگرام و کانال های مستهجن از این اقدامات ناراحت شده و حتی به تخریب آن نیز روی آورده اند، اما مسلماً خانواده های ایرانی که دغدغه اصلی آنها تربیت فرزندان شایسته بوده است از این اقدام خوشحال شده اند و خوشبختانه جلوی بسیاری از انحرافات گرفته شده است.

گفته امام جمعه در باب تربیت:

والدین با پایداری از امانت های الهی مراقبت کنند/ ماهواره فاصله گرفتن از فرهنگ اسلامی است

امام جمعه ورزنه گفت: فرزندان امانت های الهی در نزد والدین هستند که باید از این امانت به شایستگی پایداری نمود.

عباس جعفری:

لطافت حضور فعال کودکان اژیه زیر خیمه ی مذهب

فرهنگ انس با مسجد و مراسم مذهبی باید از آغاز دوران کودکی در نظام تربیتی به عنوان یک اصل تربیتی مدنظر قرار گیرد.

باقری ورزنه:

کلید های رفتاری با نوجوانان را به خاطر سپارید

آینده ی كودكان بسته به تربیت آنهاست، تربیت را برای رسیدن به موفقیت نوجوانان از تصمیم برای فرزندآوری تا رفتار در طول زندگیش جدی تر بگیرید.

براي تربيت موفق فرزندان چه بايد كرد

همه والدین دوست دارند بدانند شیوه تربیتی صحیح کدام است و چگونه می‌توانند در تربیت فرزندان شان موفق باشند. آیا باید مهربانی ر ابه مرحله ای برسانند که فرزندان به خود اجازه دهند دست به هر کاری بزنند یا بر عکس برای کوچک‌ترین خطایی فرزندان را تنبیه کنند؟ به راستی معنای تنبیه چیست و برای تربیتی موفق باید تنبیه را حذف کرد؟

آخرین اخبار

تبلیغات