تحلیل روانشناختی حادثه فوت آتنا؛

درس هایی که از ماجرای آتنا اصلانی باید گرفت/ آمار کشورهای اجراکننده نشان دهنده عدم توان مقابله سند ۲۰۳۰ با چنین فجایعی است

اتفاقاتی که برای آتنا و آتناها افتاد، دل هر انسانی را به درد می آورد و هر انسان سالم و با غیرتی را رنجیده خاطر می کند، اما به راستی چه باید کرد و چگونه باید با این مشکل مبارزه کرد و آن را ریشه کن نمود؟

آخرین اخبار

تبلیغات