مشکلات تربیت بدنی ورزنه به روی میز گذاشته شد

جلسه ای با بررسی مشکلات پیش روی تربیت بدنی ورزنه در رابطه با مشکلات این ادره جهت ارائه خدمات ورزشی به جوانان برگزار شد.

آخرین اخبار