بمناسبت 20 اكتبر (28 مهر ماه) "روز جهانی پوكی استخوان"

ورزش کلید پیشگیری از پوکی استخوان

هرساله روز جهانی پوکی استخوان در بیستم اکتبر مصادف با بیست و هشتم مهرماه برگزار می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات