جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان:

کاهش ۲۰ درصدی وقوع انواع جرایم در استان اصفهان/ کاهش ۷۰ درصدی تصادفات منجر به فوت

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کاهش ۲۰ درصدی وقوع انواع جرایم و همچنین کاهش ۷۰ درصدی تصادفات منجر به فوت در استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار