نظرات اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان درباره مترو اصفهان:

خروج اصفهان از بن بست با راه اندازي مترو

سرانجام بعد از گذشت 14 سال از آغازعملیات اجرایی مترو امروز اين حمل و نقل ريلي با حضور وزير امور خارجه به صورت آزمايشي پيش راه اندازي شد.

آخرین اخبار

تبلیغات