معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان :

كرايه تاكسي و اتوبوس در سال جاري افزايش نمي يابد

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان با تاكيد بر اين كه كرايه تاكسي و اتوبوس در سال جاري افزايش نمي يابد اظهارداشت: در سال آينده سعي خواهيم كرد افزايش كرايه ها در حداقل ممكن باشد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان مطرح کرد:

مصوبه شورای عالی ترافیک کشور پشتوانه قانونی خط 2 قطار شهری اصفهان

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: مصوبه شورای عالی ترافیک کشور پشتوانه قانونی طرح خط دوم قطار شهری اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات