بخشدار جرقویه سفلی:

اجرای مصوبات از شاخصه های بخشدار نمونه/ به دنبال اشتغال پایدار در بخش جرقویه سفلی هستیم

بخشدار جرقویه سفلی گفت: به دنبال ایجاد اشتغال در منطقه می باشیم و در این خصوص به مبحث تقویت ناحیه ی صنعتی، جلسه با مدیر کل شهرک های صنعتی استان و همچنین نظارت بر زمین های واگذاری شده در شهرک ها را دنبال کردیم.

نمایی از یک امید دیگر در ورزنه:

نگین شرق اصفهان میزبان همایش اشتغالزایی تراش سنگ های قیمتی/ تصاویر

همایش آموزش و اشتغالزایی در خوشه ی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در سالن ورزشی ورزنه تشکیل شد.

آخرین اخبار

تبلیغات