متخصص ژنتیک و تغذیه مطرح کرد؛

همه آنچه درباره آثار تراریخته‌ها باید بدانید/ تراریخته آری یا خیر؟

محصولات تراریخته 20 سال است که در دنیا استفاده می‌شود و ایران هم به خاطر شرایط وارداتی که دارد، در معرض استفاده بوده و خواهد بود ولی این حق مردم است که بدانند چه می‌خورند.

نمایندگان مجلس به موضوع تراریخته ها ورود می کنند

موضوع مهم و حیاتی «محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی» یا همان محصولات تراریخته در بخش «راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات اساسی بخش علم و فناوری» برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و قرار است نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس درباره سرنوشت کشت و توسعه این محصولات در سطح کشور که تا امروز ممنوع بوده، تصمیم‌گیری کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات