کنار رفتن رحیمی از هیئت مدیره سپاهان

ترابیان مدیرعامل جدید سپاهان شد

همزمان با صدور حکم مدیرعاملی سرپرست موقت باشگاه سپاهان، علیرضا رحیمی از ترکیب هیئت مدیره این باشگاه کنار گذاشته شد.

آخرین اخبار

تبلیغات