تذکر کتبی حاجی دلیگانی به رئیس جمهور/اجازه ندهید قانون جمایت از معلولان متروک شود

نماینده مردم شاهین شهر درباره قانون حمایت از معلولان به رئیس جمهور تذکر داد.

آخرین اخبار