در انتظار اقدام و عمل زنگنه؛

آیا با تذکر رهبری، هجمه دولتی‌ها به منتقدان قراردادهای نفتی پایان می‌یابد؟

دستور صریح رهبری مبنی بر این که تا وقتی متن قراردادها اصلاح نشود، هیچ قراردادی نباید بسته شود، بر اين نكته تصريح دارد كه وزير نفت بايد روند اجرايي مناقصه را متوقف كند.

آخرین اخبار